Otvoreno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Tema: Odluka o komunalnoj naknadi

Trajanje savjetovanja: 18. prosinca 2018. do 17. siječnja 2019.

Hrvatski sabor na sjednici održanoj dana 13. srpnja 2018. godine donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Prema članku 95. Zakona predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnoj naknadi, a prema članku 130. stavak 1. Zakona jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti novu odluku o komunalnoj naknadi u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona tj. do 4. veljače 2019. godine.

Upravni odjel za prostorno uređenje, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Marofa izradio je nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi.

Tim nacrtom prijedloga Odluke u suštini se malo toga bitnog mijenja u odnosu na važeću Odluku o komunalnoj naknadi („Službeni vjesnik Varaždinske županije broj: 19/01, 26/04, 35/04, 41/05 i 40/08 ), i to:

  • povećan je cenzus za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za staračka domaćinstva s dosadašnjih 500,00 na 1000,00 kuna mjesečno po članu domaćinstva u prethodnoj godini čime će se povećati broj staračkih domaćinstava koja će biti oslobođena od plaćanja komunalne naknade,
  • koeficijent namjene ( Kn) za neizgrađeno građevinsko zemljište propisan je novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i iznosi 0,05 umjesto dosadašnjih 0,02,
  • područja zona zadržana su kao i u važećoj Odluci o komunalnoj naknadi osim u naselju Gornje Makojišće gdje je uz MO Gornje Makojišće I i II koja se prema važećoj Odluci nalaze u I zoni i MO Gornje Makojišće III obuhvaćen I zonom.

U svemu ostalom nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi usklađen je s odredbama novog Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Tema: Odluka o komunalnom doprinosu

Trajanje savjetovanja: 18. prosinca 2018. do 17. siječnja 2019.

Hrvatski sabor na sjednici  održanoj dana 13. srpnja 2018. godine donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu  („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Prema članku 78. Zakona predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom doprinosu, a prema članku  130. stavak 1. Zakona  jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti odluku o komunalnom doprinosu u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona tj. do 4. veljače 2019. godine.

Upravni odjel za prostorno uređenje, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Marofa izradio je nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu.

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu izrađen je sukladno odredbama novog Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Tim nacrtom prijedloga Odluke  izvršene su određene promjene  u odnosu na važeću Odluku o komunalnom doprinosu („Službeni vjesnik Varaždinske županije broj: 19/01, 26/04, 12/06 i 34/13).

Najvažnije je za istaći da se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa više ne utvrđuje po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i zoni u kojoj će se ti objekti i uređaji komunalne infrastrukture graditi, te zavisno o tome koji su objekti i uređaji komunalne infrastrukture predviđeni Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture već sukladno novom Zakonu jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 građevine određuje se za:

  • I zonu 20,00 kn/ m3,
  • II zonu 15,00 kn/m3,
  • III zonu 10,00 kn/m3

što je bio i maksimalni iznos komunalnog doprinosa i prema važećoj Odluci.

podijeli: