LOGO

SLUŽBENI DOKUMENTI

Pučko otvoreno učilište Novi Marof

Statut POU NOVI MAROF

PRAVILNIK O RADU

PROGRAM RADA 2017.

STRATEŠKI PLAN PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA NOVI MAROF 2016.-2019.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Ivana Kušek

Službenik za informiranje

Zahtjev za pristup informacijama

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU