Prostorni planovi

Provedbeni urbanistički plan šireg centra naselja Novi Marof (“Sl. novine Varaždin” br. 21/87), mijenjan i dopunjavan za detalj “A” i detalj “B” (“Sl. vjesnik Općine Novi Marof” br. 9/93) i mijenjan i dopunjavan za detalj “C” (“Sl. vjesnik Varaždinske županije” br. 21/97)

Provedbeni urbanistički plan zone “Krč” (“Sl. vjesnik Općine Novi Marof” br. 12/93)

Provedbeni urbanistički plan industrijske zone “A” naselja Novi Marof (“Sl. novine Varaždin br. 11/88 i “Sl. vjesnik Općine Novi Marof” br. 2/93)

Provedbeni urbanistički plan industrijske zone “B” naselja Novi Marof (“Sl. novine Varaždin br. 11/88 i “Sl. vjesnik Općine Novi Marof ” br. 2/93)

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Marof i kontaktnih  zona (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 26/98, 3/99)

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana  uređenja naselja  Novi Marof  i  kontaktnih zona (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 31/03)

Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Marof i kontaktnih  zona (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 38/2011)

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana  uređenja naselja  Novi Marof  i  kontaktnih zona (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 23/2012)

Tekst

Grafika

Tekst

Grafika

Odluka kojom se potvrđuje da Nacrt prijedloga Odluke o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novog Marofa nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš te da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za taj dokument (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/2016)

Odluka o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novog Marofa (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 26/2016)

Arhiva

podijeli: