Održivo gospodarenje otpadom

Siniša Jenkač

Grad Novi Marof i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopili su Ugovor o nabavci spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Procijenjeni iznos nabave spremnika za odvojene prikupljanje otpada je 662.104,90 kuna, što će Fond financirati s 85 % iz europskih fondova, dok će se preostalih 15 % prihvatljivih troškova sufinancirati iz gradskog proračuna. Grad […]

Opširnije

Obnova Dječjeg vrtića Novi Marof

U Gradu Novom Marofu nastavlja se dobra praksa prijave i dobivanja financijskih sredstava različitih ministarstava za gradske projekte. Tako je u utorak, 17. srpnja gradonačelnik, HDZ-ov Siniša Jenkač, s ministricom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nadom Murganić potpisao ugovor vrijedan 852.563 kune za obnovu Dječjeg vrtića Novi Marof. Ministarstvo je raspisalo Poziv za […]

Opširnije

Potreba za dodatnim dozama krvi

Poštovani građani, Gradsko društvo Crvenog križa Novi Marof i Odjel za transfuzijsku medicinu Opće bolnice Varaždin poziva Vas da se zbog povećanih potreba zdravstvenog sustava za  dodatnim  dozama krvi odazovete na  akciju dobrovoljnog davanja krvi  u Novom Marofu koja je u tijeku. Nedostaju krve grupe  A  negativna  (A–)  i O  negativna (O – ), stoga […]

Opširnije

53 milijuna kuna za poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća kroz informacijske i komunikacijske tehnologije

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.18. Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem snažnijeg poticanja na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, […]

Opširnije

Natječaj o zakupu poslovnog prostora u zgradi stare škole u Remetincu

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” br.125/11 i br. 64/15), članka 7. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br.62/13), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09 i 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, […]

Opširnije

POZIV NA AKCIJU DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI

Gradsko društvo Crvenog križa Novi Marof  u suradnji s Odjelom za transfuzijsku medicinu Opće bolnice Varaždin tijekom srpnja organizira dvije ljetne akcije dobrovoljnog davanja krvi u Novom Marofu. Akcije će se održati u prostoru Osnovne škole Novi Marof u sljedećim terminima: 17. srpanj 2018. (utorak), od 8,00 – 12,00 sati 24. srpanj 2018. (utorak), od […]

Opširnije

Dodjela bespovratnih sredstava za provođenje edukativnih aktivnosti u sklopu projekta “Održivo gospodarimo otpadom u Novom Marofu i Ljubešćici”

Grad Novi Marof i Općina Ljubešćica zajedno kreće sa sustavnom edukacijom mještane, prije svega onih najmlađih, kako se pravilno razvrstava i postupa s otpadom, a sve u cilju kako bi spremno dočekali 2023. u kojoj Europska unija očekuje da u Hrvatskoj razvrstavamo više od 50 posto nastalog otpada u našim kućanstvima. Naime, zahvaljujući novoj Uredbi […]

Opširnije