20. sjednica Gradskog vijeća

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Novog Marofa održana je u petak, 25.   studenog  2011. godine sa slijedeći dnevnim redom 1. Aktualni sat. 2. Verifikacija zapisnika s 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Novog Marofa ,održane dana 30. kolovoza 2011. godine. 3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Novog Marofa za razdoblj od 1. siječnja do […]

Opširnije

19. sjednica Gradskog vijeća Grada Novog Marofa

19. sjednica Gradskog vijeća Grada Novog Marofa održana je u utorak, 30. kolovoza 2011. godine sa sljedećim dnevnim redom 1.  Aktualni sat. 2.  Verifikacija zapisnika s 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Novog Marofa , održane dana 15. srpnja 2011. godine 3.Očitovanje o prijedlogu novog modela sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola Varaždinske županije koji je gradovima […]

Opširnije

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Novog Marofa

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Novog Marofa održana je u petak, 15. srpnja  2011.  godine sa sljedećim dnevnim redom 1. Aktualni sat. 2. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Novog Marofa , održane dana 18. travnja 2011. godine i sa 17. ( svečane ) sjednice Gradskog vijeća Grada Novog Marofa , održane dana […]

Opširnije

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Novog Marofa

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Novog Marofa održana je u ponedjeljak, 18. travnja 2011. godine sa sljedećim dnevnim redom 1. Aktualni sat. 2. Verifikacija zapisnika s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Novog Marofa, održane dana 15. ožujka 2011. godine. 3. Razmatranje zamolbe Knauf Insulation d.o.o. Novi Marof, Varaždinska 140 u vezi s namjerom proširenja postojećeg […]

Opširnije

15. sjednica Gradskog vijeća

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Novog Marofa održana je u utorak, 15. ožujka 2011. godine sa  sljedećim dnevnim redom 1.Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Novog Marofa. 2.Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novog Marofa. 3.Informacija o dosadašnjem postupanju po zaključku Gradskog vijeća Grada Novog Marofa od  29. studenoga 2010. godine ( u […]

Opširnije

14. sjednica Gradskog vijeća

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Novog Marofa održana je  14. siječnja  2011.  godine sa sljedećim dnevnim redom: 1. Razmatranje prijedloga Odluke o početku postupka javne nabave  i prijedloga dokumentacije za javno nadmetanje  za nabavu i ugradnju  namještaja za Gradsku knjižnicu i čitaonicu  u Novom Marofu. 2. Razmatranje prijedloga Odluke o početku postupka javne nabave i […]

Opširnije

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Novog Marofa

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Novog Marofa održana je 8. prosinca 2010. godine sa sljedećim dnevnim redom: 1. Prijedlog Proračuna Grada Novog Marofa za 2011. godinu, prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Novog Marofa za 2011. godinu, prijedlog Plana razvojnih programa, prijedlog Proračuna Grada Novog Marofa za 2011. godinu               (konsolidiranog) i prijedlog Projekcije Proračuna Grada […]

Opširnije

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Novog Marofa

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Novog Marofa održana  je  29. studenog  2010. godine sa sljedećim dnevnim redom: 1. Razmatranje dopisa Varteksa d.d. Varaždin ( od 21.11.2010. godine ) u vezi s potencijalnim preseljenjem proizvodnih pogona i djelatnosti Varteksa d.d. na lokaciju u Gradu Novom Marofu. […]

Opširnije

11. sjednica Gradskog vijeća

11. sjednica Gradskog vijeća Grada Novog Marofa održana je 11.  i 13. studenoga 2010. godine sa sljedećim dnevnim redom: 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novog Marofa za 2010. godinu, prijedlog Plana razvojnih programa i prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novog Marofa za 2010. godinu ( konsolidiranog ). 2. Prijedlog Izmjena i dopuna […]

Opširnije