Vijeća mjesnih odbora Grada Novog Marofa

Mjesni odbor Donje Makojišće I obuhvaća dio naselja Donje Makojišće od kućnog broja 1 do kućnog broja 35 i od kućnog broja 131 do kućnog broja 134.

VIJEĆE MJESNOG ODBORA DONJE MAKOJIŠĆE I

 1. Vlado Sabolek, Donje Makojišće 31A   – predsjednik
 2. Milan Vukalović, Donje Makojišće 22 – zamjenik predsjednika
 3. Branko Ričko, Donje Makojišće 25   – član
 4. Damir Petrek, Donje Makojišće 29  – član
 5. Ivica Zajec, Donje Makojišće 1  – član

Mjesni odbor Donje Makojišće II obuhvaća dio naselja Donje Makojišće od kućnog broja 135 do kućnog broja 204.

VIJEĆE MJESNOG ODBORA DONJE MAKOJIŠĆE II

 1. Mladen Benković, Donje Makojišće 176  – predsjednik
 2. Dario Valjak, Donje Makojišće 197   – zamjenik predsjednika
 3. Stjepan Novoselec, Donje Makojišće 198A  –  član
 4. Mario Češi, Donje Makojišće 204    – član
 5. Matej Petak, Donje Makojišće 197A  – član

Mjesni odbor Donje Makojišće III obuhvaća dio naselja Donje Makojišće od kućnog broja 36 do kućnog broja 52 i od kućnog broja 126 do kućnog broja 130.

VIJEĆE MJESNOG ODBORA DONJE MAKOJIŠĆE III

 1. Saša  Žuti, Donje Makojišće 40    – predsjednik
 2. Stjepan Topolovec, Donje Makojišće 37  –  zamjenik predsjednika
 3. Višnja Zeljak, Donje Makojišće 129   – članica
 4. Vladimir Štefan, Donje Makojišće 128    – član
 5. Verica Topolovec, Donje Makojišće 41  – članica

Mjesni odbor Donje Presečno obuhvaća dio naselja Presečno od kućnog broja 138 do kućnog broja 226.

VIJEĆE MJESNOG ODBORA DONJE PRESEČNO

 1.     Jeronim Štorga, Presečno 182A   – predsjednik
 2.     Krunoslav Rutić, Presečno 211   – zamjenik predsjednika
 3.     Karlo Štorga, Presečno 154 – član
 4.     Vjekoslav Sabolić, Presečno 144 – član
 5.     Kristijan Stepan, Presečno 224   – član
 6.     Mihaela Rutić, Presečno 141  – članica
 7.     Stanko Sekačić, Presečno 151A  – član

Mjesni odbor Gornje Makojišće I obuhvaća dio naselja Gornje Makojišće od kućnog broja 60B do kućnog broja 107.

VIJEĆE MJESNOG ODBORA GORNJE MAKOJIŠĆE I

 1. Željko Ferčak, Gornje Makojišće 60B    – predsjednik
 2. Krešo Miklečić, Gornje  Makojišće 63  – zamjenik predsjednika
 3. Mladen Žugec, Gornje Makojišće 89A   – član
 4. Zvonimir Puškadija, Gornje Makojišće 77    – član
 5. Andrejas Cifrek, Gornje Makojišće 70  – član

Mjesni odbor Gornje Makojišće II obuhvaća dio naselja Gornje Makojišće od kućnog broja 20 do kućnog broja 60A.

VIJEĆE MJESNOG ODBORA GORNJE MAKOJIŠĆE II

 1. Stjepan Pajan, Gornje Makojišće 37   – predsjednik
 2. Ivan Horvat, Gornje Makojišće 38   – zamjenik predsjednika
 3. Dražen Pajan, Gornje  Makojišće 42  – član
 4. Danijela Horvat, Gornje Makojišće 42A    – članica
 5. Nikola Pajan, Gornje Makojišće 42  – član

Mjesni odbor Gornje Makojišće III obuhvaća dio naselja Gornje Makojišće od kućnog broja 1 do kućnog broja 19.

VIJEĆE MJESNOG ODBORA GORNJE MAKOJIŠĆE III

 1. Fabijan Marić, Gornje  Makojišće 16  – predsjednik
 2. Vlado Bečeheli, Gornje Makojišće 1   – zamjenik predsjednika
 3. Branko Oštrek, Gornje Makojišće 8    – član
 4. Tomo Marić, Gornje Makojišće 9A    – član
 5. Božidar Košćina, Gornje Makojišće 5   – član

Mjesni odbor Gornje Podrute obuhvaća dio naselja Podrute od kućnog broja 124 do kućnog broja 192.

VIJEĆE MJESNOG ODBORA GORNJE PODRUTE

 1. Ivica Đopar, Podrute  132 – predsjednik
 2. Stjepan Kranjec, Podrute 154 – zamjenik predsjednika
 3. Nikolina Čikor, Podrute 128 – članica
 4. Ivan Benko, Podrute 165 – član
 5. Stjepan Hrebak, Podrute 149  – član

Mjesni odbor Grana obuhvaća naselje Grana.

VIJEĆE MJESNOG ODBORA GRANA

 1. Silvio Oštrek, Grana 79 – predsjednik
 2. Branimir Marić, Grana 12   – zamjenik predsjednika
 3. Željka Fulir, Grana 86  – članica
 4. Josip Ivanušec, Grana 53   – član
 5. Zdravka Hođa, Grana 70A  – članica
 6. Robert Marić, Grana 15  – član
 7. Marijan Ferenđa, Grana 133  – član

Mjesni odbor Japače Polje obuhvaća dio naselja Donje Makojišće od kućnog broja 86 (osim kućnog broja 86A) do kućnog broja 125B.

VIJEĆE MJESNOG ODBORA JAPAČE POLJE

 1. Ivan Martan, Donje Makojišće 125A  – predsjednik
 2. Dragutin Benković, Donje Makojišće 119A – zamjenik predsjednika
 3. Juraj Vuger, Donje Makojišće 98 – član
 4. Tomislav Krajan, Donje Makojišće 108A – član
 5. Miljenko Vuger, Donje Makojišće 92 – član

Mjesni odbor Jelenščak obuhvaća naselje Jelenščak.

VIJEĆE MJESNOG ODBORA JELENŠČAK

 1. Mirjana Kuzelj, Jelenščak 39 – predsjednica
 2. Spomenka Vučenik, Jelenščak 36 – zamjenica predsjednice
 3. Franjo Sekovanić, Jelenščak 46 – član
 4. Dalibor Vučenik, Jelenščak 36 – član
 5. Eduard Valdec, Jelenščak 23 – član
 6. Stjepan Prdjun, Jelenščak 24 – član
 7. Tomislav Vučenik, Jelenščak 31 – član

Mjesni odbor Kamena Gorica obuhvaća naselje Kamena Gorica.

VIJEĆE MJESNOG ODBORA KAMENA GORICA

 1. Vladimir Vuger, Kamena Gorica 56 – predsjednik
 2. Davor Budinski, Kamena Gorica 10 – zamjenik predsjednika
 3. Suzana Mešnjak, Kamena Gorica 30 – članica
 4. Ivica Češi, Kamena Gorica 72 – član
 5. Miljenko-Rikard Ritmanić, Kamena Gorica 47 – član
 6. Dragutin Budinski, Kamena Gorica 7 – član
 7. Ivan Kadi, Kamena Gorica 105 – član

Mjesni odbor Ključ obuhvaća naselje Ključ.

VIJEĆE MJESNOG ODBORA KLJUČ

 1. Miro Sabolić, Ključ, Vrtna 52 – predsjednik
 2. Ivica Sabolić, Ključ, Vinogradska 18 – zamjenik predsjednika
 3. Vladimir Pintač, Ključ, Zrinskih 2 – član
 4. Matija Fotak, Ključ, Kalnička 10 – član
 5. Robert Koren, Ključ, V. Čolje 60 – član
 6. Ninoslav Bartolec, Ključ, V. Čolje 61 – član
 7. Sanja Trubelja, Ključ, Marofska 36 – članica
 8. Franjo Trubelja, Ključ, Kalnička 3 – član
 9. Tomislav Sakač, Ključ, Vinogradska 26 – član

Mjesni odbor Krč obuhvaća naselje Krč.

VIJEĆE MJESNOG ODBORA KRČ

 1. Zoran Šantek, Krč 95 – predsjednik
 2. Dario Šantek, Krč 62 – zamjenik predsjednika
 3. Dragutin Đakmanec, Krč 84 – član
 4. Marijan Gradišćak, Krč 108A – član
 5. Mladen Volarić, Krč 151A – član
 6. Jasmina Kišak, Krč 120 – članica
 7. Josip Pupek, Krč 122A – član

Mjesni odbor Mađarevo obuhvaća naselje Madžarevo.

VIJEĆE MJESNOG ODBORA MAĐAREVO

 1. Branko Topolovec, Madžarevo 270 – predsjednik
 2. Božidar Ipša, Madžarevo 55 – zamjenik predsjednika
 3. Saša Pavlić, Madžarevo 190 – član
 4. Vlado Topolovec, Madžarevo 280 – član
 5. Ivica Žeger, Madžarevo 110 – član
 6. Vladimir Šarc, Madžarevo 271 – član
 7. Mladen Šimec, Madžarevo 31A – član
 8. Ivan Međeral, Madžarevo 19 – član
 9. Drago Benko, Mađarevo 63 – član

Mjesni odbor Matušini obuhvaća dio naselja Donje Makojišće od kućnog broja 53 do kućnog broja 86A (osim kućnog broja 86).

VIJEĆE MJESNOG ODBORA MATUŠINI

 1. Dražen Horvat, Donje Makojišće 83 – predsjednik
 2. Ivan Topolovec, Donje Makojišće 59 – zamjenik predsjednika
 3. Ljubica Vrbanec, Donje Makojišće 56 – članica
 4. Vladimir Matušin, Donje Makojišće 54 – član
 5. Ljubek Matušin, Donje Makojišće 73 – član

Mjesni odbor Možđenec obuhvaća naselje Možđenec.

VIJEĆE MJESNOG ODBORA MOŽĐENEC

 1. Josip Čovran, Možđenec 123B – predsjednik
 2. Tomislav Smoljanec, Možđenec 93 – zamjenik predsjednika
 3. Vladimir Volarić, Možđenec 18 – član
 4. Ivan Kovač, Možđenec 65 – član
 5. Damir Žugec, Možđenec 72 – član
 6. Stjepan Kocijan, Možđenec 25 – član
 7. Josip Bosilj, Možđenec 44A – član
 8. Zvonimir Žuti, Možđenec 46A – član
 9. Dragutin Pazman, Možđenec 158A – član

Mjesni odbor Novi Marof obuhvaća naselje Novi Marof.

VIJEĆE MJESNOG ODBORA NOVI MAROF

 1. Vladimir Ferenčina, Novi Marof, Zagorska 65 – predsjednik
 2. Nenad Maršić, Novi Marof, Varaždinska 88 – zamjenik predsjednika
 3. Dragutin Košćak, Novi Marof, Lj. Gaja 3 – član
 4. Zvonimir Lacković, Novi Marof, V. Nazora 5 – član
 5. Marija Češi, Novi Marof, N. Š. Zrinjskog 16 – članica
 6. Antun Čabrajec, Novi Marof, Zagrebačka 2 – član
 7. Marko Đurin, Novi Marof, Varaždinska 35A – član
 8. Igor Bužić, Novi Marof,Franjevačka 5 – član
 9. Vjeran Novoselec, Novi Marof, V. Nazora 22 – član

Mjesni odbor Orehovec obuhvaća naselje Orehovec.

VIJEĆE MJESNOG ODBORA OREHOVEC

 1. David Posilović, Orehovec 62A – predsjednik
 2. Krešimir Horvatić, Orehovec 5 – član
 3. Ana Vukalović, Orehovec 54 – članica
 4. Antonio Benjak, Orehovec 37A – član
 5. Miljenko Bartolec, Orehovec 51 – član
 6. Damir Šafran, Orehovec 70 – član
 7. Damir Fotak, Orehovec 29 – član

Mjesni odbor Oštrice obuhvaća naselje Oštrice.

VIJEĆE MJESNOG ODBORA OŠTRICE

 1. Boris Šafran, Oštrice 121A – predsjednik
 2. Robertino Radić, Oštrice 56 – zamjenik predsjednika
 3. Valentin Vukalović, Oštrice 120 – član
 4. Mario Košćak, Oštrice 130 – član
 5. David Stepan, Oštrice 79 – član
 6. Ružica Košćak, Oštrice 78A – članica
 7. Davor Šafran, Oštrice 112B – član

Mjesni odbor Paka obuhvaća naselje Paka.

VIJEĆE MJESNOG ODBORA PAKA

 1. Marijan Mlinarek, Paka 37 – predsjednik
 2. Josip Jelen, Paka 22 – član
 3. Kristijan Korša, Paka 17 – član
 4. Tomislav Prelog, Paka 79 – član

Mjesni odbor Podevčevo obuhvaća naselje Podevčevo.

VIJEĆE MJESNOG ODBORA PODEVČEVO

 1. Stjepan Zemljak, Podevčevo 129 – predsjednik
 2. Darinka Lihtar, Podevčevo 141 – zamjenica predsjednika
 3. Darinka Ostroški, Podevčevo 92 – članica
 4. Karmen Zemljak, Podevčevo 129 – članica
 5. Radovan Martinec, Podevčevo 148 – član
 6. Toni Slunjski, Podevčevo 145 – član
 7. Zoran Grahovac, Podevčevo 76 – član
 8. Stjepan Plantak, Podevčevo 205/B – član
 9. Snježana Vugrin, Podevčevo 140 – članica

Mjesni odbor Podrute obuhvaća dio naselja Podrute od kućnog broja 1 do kućnog broja 123.

VIJEĆE MJESNOG ODBORA PODRUTE

 1. Nenad Šinjori, Podrute 30B – predsjednik
 2. Ivica Toma, Podrute 2A – zamjenik predsjednika
 3. Mario Hrenić, Podrute 55 – član
 4. Danijel Česi, Podrute 87 – član
 5. Miroslav Drčec, Podrute 51 – član
 6. Jelena Pek, Podrute 63 – članica
 7. Stjepan Šimunec, Podrute 7 – član

Mjesni odbor Presečno obuhvaća dio naselja Presečno od kućnog broja 1 do kućnog broja 137C.

VIJEĆE MJESNOG ODBORA PRESEČNO

 1. Martin Rabuzin, Presečno 68 – predsjednik
 2. Božo Hokman, Presečno 86A – zamjenik predsjednika
 3. Zdravko Rabuzin, Presečno 50 – član
 4. Zdravko Hokman, Presečno 88 – član
 5. Dominik Meštrić, Presečno 136 – član
 6. Božidar Miljančić, Presečno 67 – član
 7. Marijan Meštrić, Presečno 40A – član

Mjesni odbor Purgari obuhvaća dio naselja Remetinec od kućnog broja 1 do kućnog broja 76.

VIJEĆE MJESNOG ODBORA PURGARI

 1. Josip Harmicar, Remetinec 56B – predsjednik
 2. Mladen Juranko, Remetinec 6 – zamjenik predsjednika
 3. Damir Čolja, Remetinec 5 – član
 4. Vladimir Grbac, Remetinec 49 – član
 5. Dražen Vincek, Remetinec 46 – član
 6. Milan Miketek, Remetinec 8B – član
 7. Mladen Miklobušec, Remetinec 63 – član

Mjesni odbor Remetinec obuhvaća dio naselja Remetinec od kućnog broja 77 do kućnog broja 391A u naselju Remetinec, odnosno sve kućne brojeve s numeracijom višom od tog broja, do kraja naselja.

VIJEĆE MJESNOG ODBORA REMETINEC

 1. Slavko Vuradin, Remetinec 221 – predsjednik
 2. Zdravko Maltar, Remetinec 306 A – zamjenik predsjednika
 3. Dalibor Puškadija, Remetinec 116 – član
 4. Josip Pofuk, Remetinec 176 C – član
 5. Goran Cindori, Remetinec 318 – član
 6. Branimir Čikan, Remetinec 284 – član
 7. Marijan Pofuk, Remetinec 380 – član
 8. Đuro Košćak, Remetinec 125J – član
 9. Božo Antolić, Remetinec 84 – član

Mjesni odbor Strmec obuhvaća naselje Strmec Remetinečki.

VIJEĆE MJESNOG ODBORA STRMEC

 1. Mladen Benjak, Strmec Remetinečki 100 – predsjednik
 2. Dalibor Puškadija, Strmec Remetinečki 82 – član
 3. Zvonimir Pisačić, Strmec Remetinečki 30 – član
 4. Josip Gorajšćan, Strmec Remetinečki 113 – član
 5. Slavko Puškadija, Strmec Remetinečki 97 – član
 6. Milan Stepan, Strmec Remetinečki 99A – član
 7. Miljenko Benjak, Strmec Remetinečki 67 – član

Mjesni odbor Sudovec obuhvaća naselje Sudovec.

VIJEĆE MJESNOG ODBORA SUDOVEC

 1. Mario Babok, Sudovec, Zelinska 48 – član
 2. Dražen Đurđević, Sudovec, Zagrebačka 19 – član
 3. Mario Antolić, Sudovec, Varaždinska 52 – član
 4. Tomislav Zidarić, Sudovec, Zelinska 3 – član
 5. Krešo Kos, Sudovec, Zagrebačka 47 – član
 6. Slavek Zidarić, Sudovec, Zelinska 5 – član
 7. Josip Zidarić, Sudovec, Zagrebačka 19 – član

Mjesni odbor Topličica obuhvaća naselje Topličica.

VIJEĆE MJESNOG ODBORA TOPLIČICA

 1. Ivica Čunović, Topličica, Odvojak Grebengradske 5 – predsjednik
 2. Dario Poljak, Topličica, Grebengradska 23 – zamjenik predsjednika
 3. Zlatko Turk, Topličica, Grebengradska 6 – član
 4. Ivica Vragović, Topličica, Dvorska 9 – član
 5. Mario Cesar, Topličica, Dvorska 2 – član

Mjesni odbor Završje obuhvaća naselja Bela, Filipići i Završje Podbelsko.

VIJEĆE MJESNOG ODBORA ZAVRŠJE

 1. Krunoslav Grudiček, Završje Podbelsko 141A – predsjednik
 2. Goran Piskač, Završje Podbelsko 87 – član
 3. Josip Vizjak, Završje Podbelsko 209 – član
 4. Damir Zagorec, Završje Podbelsko 122 – član
 5. Danijel Slunjski, Završje Podbelsko 12 – član
 6. Darko Boršić, Završje Podbelsko 136 – član
 7. Ivica Slunjski, Filipići 19 – član
 8. Ivica Vugrin, Završje Podbelsko 229 – član