8. (Svečana) sjednica Gradskog vijeća povodom Dana Grada Novog Marofa

Svečanom sjednicom u Kulturnom centru „Ivan Rabuzin“ obilježen je Dan Grada Novog Marofa. Bila je to prilika da se istakne postignuto u proteklih godinu dana u životu grada, ali i najave planovi za naredno razdoblje. U svom govoru na svečanoj sjednici gradonačelnik, HDZ-ov Siniša Jenkač, naglasio je da je prošla godina za Novi Marof bila […]

Opširnije

6. sjednica Gradskog vijeća Grada Novog Marofa

Gradsko vijeće Grada Novog Marofa na jučerašnjoj sjednici donijelo je odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Novog Marofa. Ovom odlukom, između ostalog,  definiraju se kriteriji obračuna količine otpada, veličina i druge karakteristike spremnika za prikupljanje otpada, najmanja učestalost odvoza otpada, obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu, […]

Opširnije