6. sjednica Gradskog vijeća Grada Novog Marofa

Gradsko vijeće Grada Novog Marofa na jučerašnjoj sjednici donijelo je odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Novog Marofa. Ovom odlukom, između ostalog,  definiraju se kriteriji obračuna količine otpada, veličina i druge karakteristike spremnika za prikupljanje otpada, najmanja učestalost odvoza otpada, obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu, […]

Opširnije