Arhiva programa

1. Program gradnje objekata i uređaja prometne, komunalne i energetske infrastrukture na području Grada Novog Marofa za 2006. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 41/2005)

2. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređenja prometne, komunalne i energetske infrastrukture na području Grada Novog Marofa za 2006. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 37/2006)

3. Program gradnje društvene infrastrukture na području Grada Novog Marofa za 2006. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 41/2005)

4. Izmjene i dopune Programa gradnje društvene infrastrukture na području Grada Novog Marofa za 2006. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 37/2006)

5. Program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2006. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 41/2005)

6. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade na 2006. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 37/2006)

7. Plan nabave Grada Novog Marofa za 2006. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 1/2006)

8. Izmjene i dopune Plan nabave Grada Novog Marofa za 2006. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 37/2006)

9. Program gradnje objekata i uređaja prometne, komunalne i energetske infrastrukture na području Grada Novog Marofa za 2007. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 37/2006)

10. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja prometne, komunalne i energetske infrastrukture na području Grada Novog Marofa za 2007. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 37/2007)

11. Program gradnje društvene infrastrukture na području Grada Novog Marofa za 2007. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 37/2006)

12. Izmjene i dopune Programa gradnje društvene infrastrukture na području Grada Novog Marofa za 2007. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 37/2007)

13. Program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2007. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 37/2006)

14. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2007. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 37/2007)

15. Plan nabave Grada Novog Marofa za 2007. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 37/2006)

16. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Novog Marofa za 2007. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 37/2007)

17. Program gradnje objekata i uređaja prometne, komunalne i energetske infrastrukture na području Grada Novog Marofa za 2008. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 08/2008)

18. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja prometne, komunalne i energetske infrastrukture na području Grada Novog Marofa za 2008. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 40/2008)

19. Program gradnje društvene infrastrukture na području Grada Novog Marofa za 2008. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 08/2008)

20. Izmjene i dopune Programa gradnje društvene infrastrukture na području Grada Novog Marofa za 2008. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 40/2008)

21. Program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2008. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 08/2008)

22. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2008. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 40/2008)

23. Program gradnje objekata i uređaja prometne, komunalne i energetske infrastrukture na području Grada Novog Marofa za 2009. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 40/2008)

24. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja prometne, komunalne i energetske infrastrukture na području Grada Novog Marofa za 2009. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 22/2009)

25. II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja prometne, komunalne i energetske  infrastrukture na području Grada Novog Marofa za 2009. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 55/2009),

26. Program gradnje društvene infrastrukture na području Grada Novog Marofa za 2009. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 40/2008)

27. Izmjene i dopune Programa gradnje društvene infrastrukture na području Grada Novog Marofa za 2009. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 22/2009)

28. II izmjene i dopune Programa gradnje društvene infrastrukture na području Grada Novog Marofa za 2009. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 55/2009),

29. Program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2009. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 40/2008)

30. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2009. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 55/2009).

31.Program gradnje objekata i uređaja prometne, komunalne i energetske infrastrukture na području Grada Novog Marofa za 2010. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 49/2009)

32. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja prometne, komunalne i energetske infrastrukture na području Grada Novog Marofa za 2010. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 33/2010)

33. Program gradnje društvene infrastrukture na području Grada Novog Marofa za 2010. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 49/2009)

34. Izmjene i dopune Programa gradnje društvene infrastrukture na području Grada Novog Marofa za 2010. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 33/2010)

35. Program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2010. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 49/2009)

36. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2010. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 33/2010)

37. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada
Novog Marofa za 2011. godinu
“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 35/2010)

38. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Novog Marofa za 2011. godinu.
(„ Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj: 12/2011)

39.  II. izmjene i dopune Programa  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Novog Marofa za 2011. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 38/2011)

40.   Program gradnje društvene infrastrukture na području Grada Novog Marofa za   2011.  godinu
“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 35/2010)

41. Izmjene i dopune Programa gradnje društvene infrastrukture na području Grada Novog Marofa za 2011. godinu.
(„ Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj: 12/2011)42. II. izmjene i dopune Programa  gradnje društvene infrastrukture na području Grada Novog Marofa  za  2011. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 38/2011)

43.  Program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se   financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2011. godinu
( “Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 35/2010)

44. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz  sredstava komunalne naknade za 2011. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 38/2011)

45.   Plan razvojnih programa
“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 35/2010)

46. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa
 („ Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj: 12/2011)

47. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 38/2011)