Javna rasprava o prijedlogu 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novog Marofa

Provodi se javna rasprava o prijedlogu 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novog Marofa. Javni uvid u prijedlog 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novog Marofa trajat će od 4. lipnja do 18. lipnja 2018. Javni uvid moći će se izvršiti svakog radnog dana od 7 do 15 sati u prostorijama Grada Novog Marofa, soba 8, I. kat. Javno izlaganje prijedloga 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novog Marofa održat će se 14. lipnja 2018. u 11 sati u maloj dvorani Kulturnog centra Ivan Rabuzin.

podijeli: