Potpisivanje sporazuma s Općinom Ljubešćica

Gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač i zamjenica načelnika Općine Ljubešćica Maja Bahunek potpisali su u petak sporazum o zajedničkoj prijavi na javni poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Radi se o javnom pozivu za EU sufinanciranje provedbe programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Točnije, o kampanji kojom će građane educirati o odgovornom postupanju sa otpadom.

Hrvatska je – sukladno EU Direktivi o odlagalištima otpada – preuzela obvezu da će do 2020. godine na razini cijele države osigurati pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje 50 % otpada koji se odnosi na PET ambalažu, metal, papir te staklo.

Kako bi se gospodarenje otpadom dovelo na tu razinu, početkom godine raspisan je spomenuti javni poziv. Na ovaj način gradovima i općinama na raspolaganju su bespovratna sredstva koja se mogu koristiti za provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti.

Radi se o ukupnom iznosu od 47,2 milijuna kuna, a sama dodjela sredstava započinje zaprimanjem prvog projektnog prijedloga. Projektni prijedlozi mogu se podnositi od 15. veljače 2018. godine, a s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 1. veljače 2019. ili do iskorištenja sredstava.

– Na ovaj način, zahvaljujući EU sredstvima, našim sugrađanima, na području grada Novog Marofa i općine Ljubešćica, moći ćemo pružiti informacije o gospodarenju otpadom putem različitih informativnih aktivnosti od brošura, letaka i plakata za sprječavanje nastanka otpada te odgovorno postupanje s otpadom. Bit će i specijaliziranih radijskih i TV emisija, javnih edukacija i tribina, kao i radionica za djecu – pojasnio je gradonačelnik Jenkač nakon potpisivanja sporazuma.

Budući da je za prijavu projekta propisano da obuhvaća područje s više od 10 tisuća stanovnika došlo je do potpisivanja sporazuma i logične suradnje Grada Novog Marofa i Općine Ljubešćica.

– Ovim potpisivanjem naša Općina i Grad Novi Marof spadaju u 2. kategoriju odnosno područje 10 do 40 tisuća stanovnika. Zahvaljujući tome moći ćemo se prijaviti na iznos bespovratnih sredstava od 250 tisuća do najviše 500 tisuća kuna – zaključila je zamjenica načelnika Bahunek.