Pješačka staza uz zapadnu obilaznicu

U tijeku su radovi na izgradnji pješačke staze uz zapadnu obilaznicu grada Novog Marofa od rotora prema naselju Grana. Vrijednost radova je oko 900 tisuća kuna, a sredstva su osigurale Hrvatske ceste. Realizacijom ovog projekta povećat će se sigurnost u prometu na tom dijelu obilaznice prije svega pješaka, posebice najmlađih sudionika u prometu.

– Zahvaljujemo Hrvatskim cestama što su prepoznale potrebu izgradnje pješačke staze na tom dijelu s obzirom na velik promet koji se odvija tom cestom, a podsjećam da je riječ o zaista prometnoj dionici državne ceste D-24 – kazao je gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač.

Što se tiče samog projekta riječ je o pješačkoj stazi u duljini od gotovo tisuću metara. Rok za dovršetak izgradnje je tijekom proljeća. Izgradnjom pješačke staze povećat će se sigurnost najranjivije skupine u prometu – pješaka.

Inače, ovaj dio prometnice Grad Novi Marof, u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo, predstavit će kao dio šetnice odnosno dio projekta preko kojeg će se građanima Novog Marofa ukazati da što više vremena provedu u pješačenju, kretanju odnosno rekreaciji.