Natječaj o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Novog Marofa u k.o. Ključ

ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja radi prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Novog Marofa u k.o. Ključ

podijeli: