Peta ovogodišnja podjela naknada za novorođene

Gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač danas, u srijedu, 25. listopada, još je jednom okupio roditelje s novorođenim bebama kojima su tom prilikom podijeljene naknade u ukupnom iznosu od 24.500 kuna. Ovo je već peta ovogodišnja podjela naknada roditeljima novorođenčadi.

U razgovoru s roditeljima, gradonačelnik ih je informirao o budućim ulaganjima u društvenu infrastrukturu Grada Novog Marofa s ciljem pružanja što boljih uvjeta za razvoj predškolske i školske djece.

Prema trenutačnoj odluci Grada Novog Marofa, jednokratnu novčanu potporu za novorođeno prvo dijete dobivaju roditelji ili samohrani roditelj u iznosu od 1.000 kuna, a za drugo i svako naredno dijete, novčana potpora se povećava za 500 kuna po djetetu. U narednom vremenu Grad će povećati spomenute potpore tako da će roditelji za prvo dijete dobivati 1.000 kuna, za drugo 2.000 kuna, za treće 3.000 kuna, itd.

Pronatalitetna politika i briga oko socijalno ugroženih građana i dalje ostaje na samom vrhu prioriteta ove gradske vlasti, poručio je gradonačelnik Siniša Jenkač.

Uz dosadašnjih 66 potpora i današnjih 17 potpora, ove su godine podijeljene ukupno 83 potpore za što je iz proračuna Grada Novog Marofa izdvojeno 98,5 tisuća kuna.

U prošloj, 2016. godini bilo je pet podjela odnosno 105 potpora za što je iz proračuna bilo izdvojeno 160,5 tisuća kuna. Porast je to u odnosu na 2015. kada su bile 102 potpore za što je tada utrošeno 148,5 tisuća kuna. Inače, u 2014. za potpore novorođenima utrošeno je 147 te godinu dana ranije 177 tisuća kuna.

Za ovu je godinu za potpore za novorođene u proračunu Grada Novog Marofa osiguran iznos od 170 tisuća kuna.