JAVNI POZIV za podnošenje ponuda radi dodjele u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Novog Marofa u naselju Remetinec

OBRAZAC PONUDE

podijeli: