Tematska radionica „Vježbe za djecu i roditelje 2“ 

Suvremena istraživanja pokazala su da već i dva sata dnevno ispred ekrana (TV, kompjuter) imaju negativan utjecaj na fizičko i kognitivno zdravlje djeteta. Neki od najčešćih problema smanjene fizičke aktivnosti su : pretilost, smanjena koncentracija, manjak samopouzdanja, lošiji uspjeh u rješavanju kognitivnih zadataka, poteškoće  u socijalnim interakcijama.

Znamo da je jedna od osnovnih karakteristika svih živih bića, pa tako i čovjeka, kretanje- potreba za kretanjem. Dijete ima ogromnu energiju koja mu je biološki određena za kretanje. Različitim oblicima kretanja (hodanje, skakanje, trčanje, prevrtanje, penjanje, kotrljanje )potiče se razvoj  važnih struktura mozga, povezuju se funkcije pojedinih dijelova mozga- uspostavljaju nove neuronske veze, razvijaju biološke funkcije i dijete se priprema za život. Fizička aktivnost ima, prema suvremenim istraživanjima,  i velik utjecaj na razvoj samopouzdanja.

Zato  smo u srijedu, 31.5.2017. organizirale drugu tematsku radionicu „Vježbe za djecu i roditelje 2“ na igralištu vrtića.  Zajedno je vježbalo dvadeset i dvoje roditelja sa  svojim djetetom. Različitim vježbama i igrama, kroz zabavu , smijeh i zadovoljstvo utjecali smo zajedno na zdrav fizički i kognitivni  razvoj djece.

Hvala roditeljima na sudjelovanju, odgojiteljice Renata i Katarina.