OBAVIJEST o dežurstvu

GRAD NOVI MAROF
POVJERENSTVO ZA IZBOR
ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
KLASA: 013-01/11-01/14
UR. BROJ: 2186-022-02-11-2
Novi Marof, 28. prosinca 2011.

O B A V I J E S T

Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Novog Marofa ima sjedište u službenim prostorijama Grada Novog Marofa ( Novi  Marof, Trg hrvatske državnosti br. 1, prvi kat, soba br. 10).

Broj telefona Povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora je: 042/205-152.

Prijedlozi  lista kandidata za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Novog Marofa moraju biti dostavljeni  ovom Povjerenstvu najkasnije do 9. siječnja 2012. godine do 24,00 sata.

Prijedlozi lista kandidata mogu se predati ovom Povjerenstu svakim radnim danom u vremenu od 8,00 -16,00 sati. Iznimno, u utorak, 3.  siječnja 2012. godine, ovo Povjerenstvo će prijedloge lista kandidata primati  u vremenu od 8,00 do 17,00 sati, a u ponedjeljak, 9. siječnja 2012. godine ( tj. na zadnji dan roka za predaju lista kandidata ) u vremenu od  8,00 do 24,00 sata .

U subotu, 7. siječnja 2012. godine  i u nedjelju 8. siječnja 2012. godine ovo Povjerenstvo će prijedloge lista kandidata primati u vremenu od 8,00 do 13,00 sati.

Ovjeravanje očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature obavljat će se kod ovog Povjerenstva u istom vremenu koje je određeno za prijam lista kandidata, izuzev na dan 9. siječnja 2012. godine, kada će se ovjera očitovanja obavljati do 18.00 sati.

Za očitovanja o prihvaćanju kandidature te za prijedloge lista kandidata koriste se isključivo obrasci koje je za to propisalo Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore, a prijedlozi lista kandidata podnose se na način propisan Odlukom o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Novog Marofa (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 4/2003 i 43/11 ) i obvezatnim uputama Gradskog izbornog povjerenstva za mjesne izbore.

Obrasci za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora ( prijedlog liste kandidata i očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana ) podižu se u uredovno vrijeme kod ovog Povjerenstva.

Sve ostale eventualno potrebne informacije mogu se dobiti u ovom Povjerenstvu ili na telefon Povjerenstva, naveden u ovoj obavijesti.

                                PREDSJEDNICA
POVJERENSTVA ZA IZBOR ČLANOVA
VIJEĆA MJESNIH ODBORA
Lidija Gerbus