Obavijest GIP-a

GRAD NOVI MAROF
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA MJESNE IZBORE
KLASA: 013-01/11-01/13
UR.BROJ: 2186-022-02-11-2
Novi Marof, 28. prosinca 2011.

OBAVIJEST

1. Gradonačelnik Grada Novog Marofa donio je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Novog Marofa, KLASA: 013-01/11-01/03, UR.BROJ: 2186-022-02-11-3.
Odluka je objavljena u “Službenom vjesniku Varaždinske županije”  od 28. prosinca 2011. godine.

Izbori će se održati u nedjelju, dana 29.  siječnja 2012.

Slijedom toga, Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore propisalo je, na temelju čl. 11 stavka  3 Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Novog Marofa ( “Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 4/03 i 43/11),  Obvezatne upute, kojima su utvrđeni obrasci za provedbu izbora, redoslijed izbornih radnji i tijek rokova, te ostala pitanja iz djelokruga ovog Povjerenstva.

Obvezatne upute objavljene su u “Službenom vjesniku Varaždinske županije” i na Oglasnoj ploči Grada Novog Marofa.

2. Rokovi teku od  dana

29. prosinca 2011. godine od 00,00 sati.

3. Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore imenovalo je Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora u sastavu:

1. Lidija Gerbus iz Varaždina, J. Jurkovića 43 , za predsjednicu,

2. Kristina Matijašec iz Novog Marofa, Zagrebačka 2, za članicu,

3. Dražen Kopjar iz Ključa, V. Čolje 65,   za člana, te

1. Helena Furdi, Gornje Makojišće 60 ,  za zamjenicu predsjednice,

2. Ivana Horvat iz Krča 39, za zamjenicu članice,

3. Antonija Koren iz Strmca Remetinečkog 74 ,  za zamjenicu člana.

To Povjerenstvo :

Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora:
– brine za zakonitu pripremu i provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora,
– imenuje članove biračkih odbora za mjesne izbore,
– određuje biračka mjesta za mjesne izbore,
– nadzire rad biračkih odbora,
– obavlja sve radnje za pripremu i provedbu izbora,
– na temelju pravovaljanog prijedloga objavljuje liste za članove vijeća mjesnih odbora,
kao i zbirnu listu za svaki mjesni odbor,
– nadzire pravilnost izborne promidžbe,
– prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima na području svakog mjesnog
odbora te objavljuje rezultate mjesnih izbora,
– obavlja i druge radnje utvrđene zakonom, Statutom Grada Novog Marofa  i Odlukom o
izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Novog Marofa.

4. Prijedlozi lista za izbor članova vijeća mjesnog odbora moraju biti dostavljeni Povjerenstvu za izbor članova vijeća mjesnih odbora najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora,

dakle, do 9. siječnja 2012. godine do 24,00 sata.

5. Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora sastavit će i objaviti za svaki mjesni odbor posebno, na način propisan člankom 20 i člankom 21 Odluke o izboru članova  vijeća mjesnih odbora na području Grada Novog Marofa (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 4/03 i 43/11) sve pravovaljano predložene liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora, kao i zbirnu listu, i to u roku od četiri dana od dana isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista,

dakle, do 13. siječnja  2012. godine do 24,00 sata.

6. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste, i traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora,

dakle do 27. siječnja 2012. godine do 24,00 sata.

7. Zabrana izborne promidžbe ( izborna šutnja), kao i zabrana svakog objavljivanja prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora traje tijekom cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora, kao i na dan izbora do zaključno 19,00 sat,

dakle ,  28. siječnja 2012. godine od 00,00 sati
do 29. siječnja  2012. godine do 19,00 sati.

8. Obvezatne  upute, obrasci kao i sve ostale potrebne obavijesti mogu se dobiti kod Povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora  u Gradu Novom Marofu.

                               PREDSJEDNIK
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
ZA MJESNE IZBORE
Tomislav Knežević