Vijesti

MZM otvara vrata mladima

Udruga Mladi za Marof nakon godine dana boravka u novom gradskom prostoru odlučila je ponuditi mladima s područja grada Novog Marofa vlastiti prostor na...

Konačne liste kandidata za dodjelu stipendija Grada Novog Marofa za ak.god....

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Novog Marofa, imenovano Rješenjem gradonačelnika Grada Novog Marofa klasa: 021-01/17-01/31, urbroj: 2186-022-01-17-7 od 27. rujna 2017. godine, razmotrilo je...

Vincekovo 2018.

Udruga vinogradara i voćara «PINTA» Novi Marof, uz posebno zalaganje svojih članova sa vinskih položaja Kamena Gorica – Jelenščak - Podrute organizira proslavu blagdana...

Nastavak ulaganja u kino dvoranu

Nastavljaju se ulaganja u kino dvoranu Kulturnog centra "Ivan Rabuzin" u Novom Marofu zahvaljujući čemu posjetitelji toga centra sada mogu uživati u najnovijim svjetskim...

Podjela naknada novorođenima

Prva podjela jednokratne pomoći u ovoj godini donijela je dobre vijesti za roditelje novorođenih u gradu Novom Marofu, a to je održano obećanje gradske...
LOGO
KORISNI LINKOVI

Varaždinska Županija
www.varazdinska-zupanija.hr

Agencija za razvoj Varaždinske županije
www.azra.hr

Garancijska agencija Varaždinske županije
www.gara.hr

Turistička zajednica Varaždinske županije
www.turizam-vzz.hr

Županijska uprava za ceste Varaždinske županije
www.zuc-vz.hr

Cesta-Varaždin d.d.
www.cesta-varazdin.com

Zagorje-Tehnobeton d.d.
www.gpzagorje.hr

Termoplin d.d.
www.termoplin.com

Varkom
www.varkom.com

Poduzeće za ceste Varaždin d.d.
www.pzc-varazdin.hr

Meteor grupa d.o.o.
www.meteor-grupa.hr

Slobodna zona Varaždin d.o.o.
www.slobodna-zona.hr

Vatrogasna zajednica Grada Novog Marofa

www.vzg-novi-marof.hr

DVD Novi Marof

www.dvd-novimarof.hr

DVD Sudovec
www.dvd-sudovec.hr

DVD Oštrice
www.dvd-ostrice.hr

DVD Strmec
www.dvd-strmec.com

gis_predglednik-nm
klupa-wifi
ikonemultimedia
galerija_slika